• Subcribe to Our RSS Feed

Valentýn jako pohanský svátek

Úno 14, 2014 by     Žádné komentáře    Rubrika: Články

Saint_Valentines_Day_Candy_Valentine_s_Day_013165_Legendu o svatém Valentýnovi oddávajícím zamilované páry ve starém Římě i přes zákaz císaře Claudia II., která údajně stojí za svátkem zamilovaných, zná asi každý. Ale je tato legenda opravdu tím, kde začíná každoroční den červených srdíček, dárečků, kytic, beznadějně obsazených restaurací a taky nadšené slavení, nebo naopak naprosté odmítání tohoto svátku?

Pravděpodobně ne. Mnohem spíše se, jako v případě mnoha dalších svátků, historka o biskupu Valentýnovi hodila církvi k tomu, aby potlačila oslavy mnohem starších pohanských svátků zvaných Luperkálie.

Ty byly v Římě slaveny jako svátek lásky a plodnosti o druhém úplňku nadcházejícím po zimním slunovratu, později s příchodem juliánského kalendáře se jejich termín ustálil mezi 13. a 15. únorem. Tato tradice se zde udržela až do 5. století, tedy zhruba po 150 let od doby, kdy bylo křesťanství ustanoveno oficiálním náboženstvím římského impéria (smrt sv. Valentýna je datována do roku 270).

Lupercus, patron těchto oslav, byl v římské mytologii vnímán podobně, jako Pan v té řecké – jako bůh stád a pastýřů. Na jeho počest se kněží odívali do kozích a psích kožešin a bičíky spletenými ze stejného materiálu či ocasy zvířat pošvihávali nahé ženy pobíhající kolem palatinského pahorku. Stejně jako v případě slovanských velikonoc měla být tímto způsobem posílena jejich plodnost a schopnost rodit děti.

Tím ale zvyky oslav zdaleka nekončily. Svobodné dívky a chlapci si nechávali losem, tradičním nástrojem bohů, určit partnera, s kterým si následně měli být věrni – podle některých zdrojů do konce oslav, podle jiných po dobu následujícího roku. Součástí oslav byly i průvody se svíčkami a očistné obřady zvané Februalia, jejichž účelem byla jarní očista obyvatel, jejich domovů i celého města. Tento zvyk dal světu nejen název měsíce února, ale stojí také za tradičními jarními úklidy, dodnes dodržovanými v anglosaských zemích.

Ačkoliv zaryté odpůrce tohoto svátku asi ani jeho pohanské kořeny k oslavám nepřesvědčí, pokud je vám svátek lásky alespoň trochu sympatický, můžete se k jeho oslavám bez výčitek připojit. A třeba je obohatit o onen tradiční prvek sexuality a plodnosti, který nás na Kole roku provází po celé období mezi Imbolcem a Beltinem.

Zdroj obrázku: http://www.verdantgryphon.com/catalog/images/Saint_Valentines_Day_Candy_Valentine_s_Day_013165_.jpg

 

Máte co dodat? Zanechte nám komentář!

XHTML: Můžete použít následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>