• Subcribe to Our RSS Feed

Temné pohanství

Dub 21, 2009 by     Žádné komentáře    Rubrika: Články

Trish Deneen

Osvícení nepřichází ze sezení kolem vizualizací obrázků světla, ale ze začlenění temnějších aspektů sebe sama do vědomé osobnosti.
Carl Jung

Je temné pohanství jen pohanství oblečené do gothického oblečení nebo je tvořeno ďábelovými uctívači zvoucími sebe samé pohany? Jedním slovem – ne. Tyto stereotypy mohou na určité úrovni existovat. Ale vedle nich leží pravda o této naplňující a často náročné cestě.

images (2)

Temné pohanství není jedna tradice, ale zahrnuje mnoho přesvědčení. Přitahuje členy napříč naší komunitou, včetně wiccanů, mágů, čarodějnic a dalších. To samozřejmě vede k mnoha výkladům toho, co to znamená být temným pohanem. Neexistuje zde žádné dogma, to je naprostou pravdou pro každé z nich.

Společným rysem je přesvědčení, že cesta, která se zaměřuje pouze na světlo, není vyvážená. Pokud je staré pořekadlo pravdivé – to, čemu vzdorujeme, přetrvává – pak se temnota v nás a svět, který se snažíme přehlušit světlem pouze ukáže v jiné formě.

Mytologie mnoha kultur zobrazuje temnotu nebo chaos jako prvotní síly, ze kterých vzešlo světlo. Před světlem byla tma. Zatímco někteří mohou argumentovat, že světlo je únikem od temnoty, temní pohané mají tendenci vidět temnotu jako společnici se světlem neoddělitelně spjatou.

Východní symbol jin jang, i když výslovně nepředstavuje temné pohanství, vykresluje polaritu mnoha principů smýšlení temných pohanů. Spíše než paradigma dobro versus zlo, objímá temné pohanství paradigma pozitivní – negativní ve smyslu pasivní a vnímavé energie tančící unisono k vytvoření celku.

Takže, jaký je rozdíl mezi temným pohanstvím a ostatními pohanskými směry? Nepokoušíme se všichni dosáhnout určité rovnováhy v naší spiritualitě? Mnoho temných pohanů si to nemyslí. Myšlenky New Age, jako je pozitivní myšlení do fáze popření, jsou považovány za škodlivé pro naše duchovní zdraví.

Existují způsoby temných stezek, které mohou být považovány za děsivé a morbidní těmi, kdo praktikují pouze bílý – světlý přístup. Patří mezi ně nejen ty estetické jako Goth a upírský životní styl, tmavé prostředí, hřbitovy, atd., ale také témata smrti, náročné sociální, sexuální a vztahové zvyky a magická práce s vlastním stínem.

Vlastní stín je ta část z nás, kterou skrýváme před zbytkem světa a často sami před sebou. Zahrnuje naše nejhlubší obavy, touhy, lásky a nenávisti. Jestliže tuto část skrýváme sami před sebou, může mít nakonec na vědomé či podvědomé úrovni kontrolu nad námi . Temní pohané nejsou prvními spirituálními průzkumníky na tomto území. Okultisté jako Kenneth Grant, Aleister Crowley, a Austin Osman Spare se také nořili do temnějších aspektů mysli a vesmíru. Carl Jung, slavný psycholog, přinesl mnoho pojmů, které bereme v úvahu při práci se stínem.

Dobrým zdrojem pro to, abyste se dozvěděli více o teoriích této stezky a proč si jednu vybrat, je kniha Johna J. Coughlina: Ven ze stínů: Průzkum temného pohanství a magie. Nejedná se o výukový program nebo knihu kouzel, ale upřímnou, dospělou diskusi o mnoha aspektech temného pohanství včetně alternativníh životních stylů a subkultur. Představuje krásu této cesty, stejně jako nástrahy pro ty, kteří pro ni nejsou připraveni.

Existují lidé, kteří nemají strach praktikovat černou magii jako součást této spirituality. Někteří temní pohané jsou wiccani a následují Rede tak, jak byla původně vykládána, kdy sebeobrana je vnímána nejen jako přijatelná, ale jako povinnost. Ačkoliv žádná magie není brána na lehkou váhu těmi, kteří svou práci berou vážně, pro magii, která může ublížit to platí dvojnásob. Karmický koncept příčiny a následku je vážným důvodem a praktikující tohoto směru přijímá plnou zodpovědnost za své činy.

Bylo by pokrytecké naznačovat, že neexistují tací, kteří tento přístup ženou do extrémů. Vzhledem k tomu, že vidět své touhy je součástí pravdivého vidění nás samých a magie je umění přinášející zrození naší vůle, někteří si pletou škodlivou magii s prací se stínem. Sebedisciplína je pro skutečného temného pohana stejně důležitá, jako pro ostatní. Dohnání jakéhokoliv spirituálního přístupu do extrému je vnímáno jako slabost, kterou je třeba se čestně zabývat. Samozřejmě, najdou se jiní, kteří toto vidí jako módní trend, stejně jako nové boty, které mají být vyřazeny, pokud se onosí.

S touto cestou se pojí úzký vztah k temným a přízračným věcem, které přinášejí pohodlí duši temného pohana více, než může cokoli jiného. I přes to, je to krok směrem k temnotě ve stejné míře, jako krok směrem ven z cesty čistě světlého nazírání na svět.

Původní verze textu je zveřejněna na http://www.bellaonline.com/articles/art27438.asp

Zdroj obrázku http://gypsymagicspells.blogspot.cz/2010/10/october-moon-names.html

Máte co dodat? Zanechte nám komentář!

XHTML: Můžete použít následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>