• Subcribe to Our RSS Feed

Rozpoznávání sektářského chování

Úno 3, 2009 by     Žádné komentáře    Rubrika: Články

Autorkou článku je Trish Deneen

Kolik z nás slyšelo naivní komentář jako „Ale jsou to pohani, ti musí být OK“ vycházející z úst jiných pohanů? Jsme-li upřímní, pravděpodobně jsme činili taková prohlášení zejména na začátku našich duchovních cest. Taková naivita může vést k čemukoliv od mírného zklamání ve skupině, po katastrofální následky zahrnující ublížení nám samým nebo těm, které máme rádi.

0b7aa54607590da05f3eaba90c5c62f0.640

Neházíme všechny běžné smysly z okna v jiných oblastech našich životů , kromě náboženství.Přestože nikdo nechce být obviněn z toho, že je paranoidní, potřebujeme být alespoň tak soudní ohledně duchovních skupin, jako bychom byli u jakékoliv jiné organizace.

Slovo „sekta“ má různé významy, začínaje těmi nezhoubnými, znamenající třeba bytí skupinou oddanou určitému náboženství či božstvu. Zlověstnějším významem asociovaným s tímto slovem je to, co proběhne myslí mnohých – extrémně náboženská skupina lidí obvykle ztřeštěně oddaných jednomu vůdci nebo ideologii.

Isaac Bonewits, známý pohanský autor a zakladatel druidské organizace Ar nDraiocht Fein (ADF), napsal Vylepšený Bonewitsův evaluační dotazník nebezpečnosti sekt, známý též jako ABCDEF. Tento osmnáctibodový dotazník je používán jako nástroj na zjištění, zda má skupina sektářské tendence. Bohužel, čtu-li jej korektně, nejaktuálnější verze vypadá, že vylučuje tantrické skupiny z testu. Rozumím potřebě vyjádřit porozumění tantrickým skupinám, nicméně osobně nevěřím, že by některá skupina měla být zproštěna zkoumání. Jedná se o dobrý nástroj, jakkoliv subjektivně či objektivně je použit.

Existují též rysy na které si můžeme dát pozor u jednotlivců a duchovních skupin. Nejsem psycholog. Mluvím toliko ze zkušenosti z různých situací ve skupinách v pohanských a křesťanských komunitách a z mé výchovy v rodině alkoholiků. Některé z těchto rysů mohou být jednoduše obtěžující, avšak vyhnány do extrému mohou být rudými prapory sekty nebo jinak nebezpečného chování.

• Existuje ve skupině o kterou se zajímáte silné smýšlení „my proti nim“ nebo poraženectví? V minoritních náboženstvích je přirozené, že se tento pocit rozšiřuje, ale jak daleko zachází vaše skupina? Tohle je pro charismatického vůdce živná půda pro převzetí skupiny a k tomu, aby se stal se jejím spasitelem.

Opravdoví pohané věří/dělají/myslí/cítí…a tak dále. Tento postoj „zbožnější než vy“ obvykle spadá pod jednoduše obtěžující kategorie, ale může dojít příliš daleko, pokud má skupina emocionálně nestálého vůdce. Je normální, že skupina od svých členů očekává sdílení základní víry. Jakmile tento postoj přeroste v diktát toho, jak myslet nebo jak žít svůj život (pokud neporušujete zákon), pak myslím, že hranice byly překročeny.

• Slýcháte fráze jako toto není otevřeno k diskusi nebo toto není demokracie? Pokud byste to slyšeli mimo duchovní skupinu, nechali byste to bez povšimnutí? V práci? Ve škole vašich dětí? Jistěže existují skupiny se strukturou, kde má vůdce v dané věci poslední slovo. Nicméně dobří vůdci toho nezneužívají. Snaží se dělat to nejlepší pro všechny zúčastněné. Dobří vůdci své jednání rozumě vysvětlí a zodpoví otázky.

• Myslí si, že jsou nad zákonem? Existuje nějaká hierarchie, která vás podněcuje k nemluvení s policií o trestných záležitostech? Například, bylo vám řečeno, abyste si promluvili se Vznešeným Pánem a Mocnou Paní o tom, že váš přítel byl napaden nebo vaše dítě šikanováno jiným členem skupiny, namísto volání policie, protože toto je rodinná záležitost?

• Byli jste obviněni z toho, že se staráte více sami o sebe než o skupinu? Jsou vaše osobní a finanční zdroje stále odčerpávány? Dej co můžeš, ale vlastní zabezpečení není zločin. Nemůžete pomáhat ostatním, nemáte-li v pořádku vlastní zázemí.

Tento seznam by mohl pokračovat a bohužel zahrnuje mnoho vážných záležitostí jako vymývání mozku, násilí, sexuální zneužívání a napadení. Chci poukázat na to, že zdravý rozum je ctností. Jeho popření není. Pokud zlehčíme možnost sektářského chování v pohanství, bezděčně podpoříme mlčení méně silných a méně hlasitých členů naší komunity.

Toto zrcadlí popření v nevhodných a/nebo alkoholických rodinách, kde status quo musí být udržován, aby byl ochráněn křehký mír držící pohromadě jen pavučinami a prachem. Musíme vzít na vědomí, že náboženský fanatismus se může vyskytnout i na naší straně plotu, nejen na straně těch jiných náboženství. Akceptováním této pravdy povzbuzujeme k otevření dialogu o tak vážné záležitosti.

Být částí duchovní rodiny je hluboce hodnotné. Můžeme hledat velmi dlouho, než nalezneme skupinu nám vyhovující. Neříkám, že bychom se měli ukrýt v našich sklepích. Určitě potkávejme nové lidi a travme čas s různými skupinami. Ale věřte své intuici svým pocitům. Pokud cítíte, že toto hrozí, bez lítosti odejděte.

Původní verze textu je zveřejněna na http://www.bellaonline.com/articles/art30037.asp

Zdroj obrázku http://www.examiner.com/article/paganism-101-where-can-i-find-open-sabbat-ceremonies-southeast-michigan

Máte co dodat? Zanechte nám komentář!

XHTML: Můžete použít následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>