• Subcribe to Our RSS Feed

Rae Beth: Hedge Witch: Guide to Solitary Witchcraft

Pro 29, 2009 by     Žádné komentáře    Rubrika: Články

Kniha Hedge Witch, nesoucí podtitul Guide to Solitary Witchcraft (v USA vyšla pod názvem Wiccan Path), je nejznámější knihou britské autorky Rae Beth, samostatně praktikující čarodějnice. Kniha je psána formou dopisů autorky jejím zprvu dvěma studentům, následně pouze studentce Tesse, které se snaží vysvětlit základy toho, co je čarodějnictví a jaká je základní pohanská / čarodějnická praxe. Dopisy doplňují jemné perokresby rostlin. Většina dopisů se točí kolem tématu kola roku a jednotlivých svátků, zmíněny jsou například též esbaty, techniky meditace a jednoduché magie. Ke každému svátku uvádí autorka kompletní příklad jednoduchého rituálu, včetně doporučených textů. Kniha dále nastiňuje základní filozofii osob vyznávajících pohanské stezky. Otázka bohů je pojednávána obecně v rámci wiccanského konceptu, kdy jsou uvažováni pouze Trojná Bohyně a Rohatý Bůh bez bližšího určení jejich jmen.

62095

Pro a proti:
Dobrá přístupnost

Kniha je určena naprostým začátečníkům, lze ji tedy použít jako úvod do tradice, který vysvětlí základy pohanství a rituálů. Vzhledem ke kompletnímu popisu rituálů ji lze použít k okamžité praxi. Taktéž meditační techniky jsou dobře popsány. Na druhou stranu je příliš zaměřena na „tradici“ hedge witchcraft a neukazuje jiné cesty.

Malý prostor pro vlastní inspiraci, improvizaci, kreativitu
Uváděné rituály jsou popsány do detailů, včetně kompletních textů. Autorka většinou přidává krátkou poznámku, že je možné doporučené texty upravit, avšak tato se v ostatním textu takřka ztrácí. Přesné znění rituálů může být nápomocné začátečníkům bez jakékoliv zkušenosti s pohanstvím a rituály jako takovými, avšak na druhou stranu vůbec nepodporuje čtenáře – studenta v hledání vlastního pochopení daného svátku a vlastního vyjádření oslavy s ním spojené. Důraz je kladen spíše na mechanické provedení předepsaných úkonů, než na pochopení samotného svátku a spojení se s jeho smyslem na duchovní úrovni. Dokonce i některé vedené meditace přesně uvádějí, co se v dané meditaci stane, namísto ponechání meditujícícho studenta vlastní zkušenosti.

Křesťanské prostředí

Autorka pochází z prostředí, kde je běžné, že zájemce o čarodějnictví pochází z řad křesťanů. Ve svých dopisech tedy předpokládá, že student je křesťanem a jeho příchod k pohanství bude doprovázet konverze, nebo že bude pohoršen či šokován otevřeností pohanství například k otázkám sexu. Toto pojetí pravděpodobně může být vhodné pro čtenáře pocházející ze stejného či podobného prostředí (sama nedokáži posoudit), avšak pro člověka, který vyrůstal a žije v prostředí (zemi) silně ateistickém působí mnohokrát opakované věty o rozdílech poměrně křečovitě a nepochopitelně, mnohdy až jako obhajoba autorky samotné, že přeci nedělá nic zlého, i když si to ostatní myslí.

Otázka sexu
Stejně tak stálé opakování toho, že sex není špatný apod. časem nutí k přemýšlení o tom, zda na tom, že je sex špatný náhodou nebude něco pravdy, když je třeba tento postoj předpokládat a takto důsledně vyvracet. Opět se pravděpodobně jedná spíše o kulturní problém způsobený faktem, že naše společnost je k otázkám sexu velmi otevřená.

Jazyk

Kniha v současné době neexistuje v české verzi, takže je pro většinu čtenářů v ČR nedostupná, zejména kvůli malé jazykové vybavenosti a obavám z četby v cizím jazyce.

Zdroj obrázku http://www.dooyoo.co.uk/non-fiction/hedge-witch-guide-to-solitary-witchcraft-rae-beth/

Máte co dodat? Zanechte nám komentář!

XHTML: Můžete použít následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>