• Subcribe to Our RSS Feed

Plení zahrádky

Úno 3, 2009 by     Žádné komentáře    Rubrika: Články

Autorem článku je Bardd Dafydd

Tento článek pojednává o chronicky narušujících lidech v novopohanských skupinách a o tom, co s nimi můžeme dělat. Prozkoumáme, co jsou tito lidé zač a proč se zdá, že (my, novopohané) vábíme tolik takovýchto lidí, a také si povíme o několika běžných typech těchto problémových lidí. A nakonec nalezneme jednoduchou, ale efektivní strategii, jak se s problémem vyrovnat.

daffy-photo

Jako Starší druid spolku „Red Oak Grove“ církve ADF jsem vedl novopohanskou skupinu téměř sedm let a musel jsem se vyrovnat s devíti jedinci, kteří byli rušiví až do té míry, že se stali vážným problémem. Všichni nakonec opustili Háj, ale někteří z nich působili vážné problémy po několik let předcházejících jejich odchodu. Také jsem jednal s mnoha jinými Staršími druidy jiných Hájů, abych zjistil, jak se oni vypořádávají se svými problémovými členy. Navíc jsem byl v několika různých dobách členem „Mother Grove“ ADF (mezinárodní dozorčí rada ADF), a zde jsme museli řešit problémové členy na organizační úrovni. Též jsem byl vůdcem několika nepohanských skupin a učil jsem se vůdčím dovednostem posledních jedenáct let.

Všechny tyto zkušenosti mi daly jistý vhled do problematiky, který bych rád sdílel s ostatními. Doufejme, že jiné skupiny se poučí ze všech chyb, které jsme udělali a výsledkem bude více novopohanských skupin,které se rozrůstají, vzkvétají a nesou ovoce.

Poděkování

Jsem zavázán knížce Antagonists in the Church od autora Kennetha C. Haughka za to, že mě přinutila zamyslet se nad problémem a jeho potencionálními řešeními. Ačkoliv se jedná o knihu napsanou pastorem, určenou výhradně pro křesťanské spolky, je to dobrá knížka, kterou by si měl prostudovat každý vůdce novopohanské skupiny. Velmi dobře se věnuje zkoumání, proč se někteří lidé chovají jako odpůrci a dává pár bezvadných obecných rad, jak s těmito lidmi jednat v brzkém stádiu jejich odhalení. Na druhou stranu si myslím, že autor není dostatečně specifický v tom, co by se skutečně s takovými lidmi mělo dělat. V tomto článku zkouším prozkoumat problém ve světle naší unikátní situace a dotáhnout autorovy rady do dalšího logicky následujícího kroku.

Co chceme?

Pravděpodobně patříte do malé novopohanské skupiny. Velmi pravděpodobně jste se ke skupině přidali nebo skupinu založili, protože jste chtěli uctívat Staré Bohy svým vlastním způsobem a chtěli jste k tomu společnost. Pro většinu z nás je mnohem jednodušší a mnohem zábavnější toto provozovat, když máme kolem sebe skupinu přátel a pomocníků k ruce. Můžete se podílet na rolích a mluvených částech rituálu, a dokonce magie se zdá být o tolik silnější. Také pravděpodobně máte rádi sociální interakci skupiny. Je zde přátelství, možnost učit se od lidí, kteří mají znalosti v oblastech, kde vy ne, dokonce jsou zde i příležitosti k navázání romantického vztahu. Můžete se podílet na práci, jako například na úklidu či vaření, a budou zde lidé, kteří vám pomohou postavit si stan, když se začne stmívat. Navíc můžete sdílet prostředky, jako například knihy, rituální nástroje a tábornickou výbavu.

Když se přidáte ke skupině či skupinu založíte, doufáte, že všichni ve skupině budou otevření, přátelští a milí. Ačkoliv můžete milovat rozdílnost a vzrušení z poznávání mnoha rozdílných druhů lidí, nechcete, aby byli příliš rozdílní. Ačkoliv může být zajímavé mluvit otevřeně s někým, kdo například má naprosto odlišný sexuální životní styl od toho vašeho, očekáváte, že bude dodržovat stejná pravidla chování, jako vy: neskákat do řeči, pozorně naslouchat a nebýt příliš nezdvořilý či útočný apod.
Mnohokrát když se skupina poprvé formuje, zdá se, že vše funguje bezvadně. Máte všechny výhody zmíněné výše a ještě nějaké navíc. Jak skupina roste, mnoho těchto pozitivních aspektů se ještě více rozvíjí, a vy máte více příležitostí, více zdrojů a podpory než kdykoliv předtím. To je bezva!
Ale dříve nebo později má skupina problém.

Co je problémem?

Všechny novopohanské skupiny si až příliš často začínají všímat, že jeden člen či malá skupina členů opakovaně způsobují problémy. Mohou se dohadovat mnohem více, než většina lidí nebo zvyšovat hlas mnohem více, než průměrně, či nějakým způsobem narušovat průběh setkání nebo rituálů. Mohou mít požadavky ohledně změn, které chtějí učinit v pravidlech či stanovách skupiny. Nebo problémem mohou být jejich vztahy s ostatními členy skupiny. Mohou zde být zahrnuty sexuální faktory, nebo finanční problémy, nevypočitatelné chování, či nepřiměřený počet „službiček,“ o které si řekli. Často to bývá kombinace výše zmíněných problémů.

Když je toto narušující chování poprvé zaznamenáno, ostatní členové skupiny začnou mluvit o tom, jak se jich toto chování dotýká. Takové chování má ale šanci zůstat nepovšimnuto po docela dlouhý čas – možná měsíce, někdy dokonce i roky. Ačkoliv mnoho lidí souhlasí s tím, že „něco by se mělo udělat,“ aby se takové chování změnilo, nejspíš nedojdou shody ohledně toho, co by to „něco“ mělo být. Většina lidí bude souhlasit s tím, že cokoliv podniknou k nápravě problému, bude mít mizivou šanci na úspěch a velmi jistě bude velmi nepříjemné, takže lidé nebudou horliví v přijímání jakýchkoliv opatření.

Mnoho lidí bude věřit, že problém prostě zmizí. Možná se daná osoba změní sama o sobě. Možná, že se unaví z toho, jak se chová. Možná prostě opustí skupinu a půjde dál. „Ještě chvíli počkáme a uvidíme, co se stane. Možná se to samo vyřeší.“
Někdy se přesně tohle stává. Lidé se drasticky změní z vlastního popudu k lepšímu. Může se to stát. Ale obyčejně se to nestává. A pokud problém nemizí, pravděpodobně se ještě zhorší.
Možná bylo učiněno pár náznaků. Možná prostředník prohodil pár slov s buřičem, požadujíc, aby byl víc „snesitelný.“ Mohlo to zabrat; ale i kdyby, změna často nepřetrvává. Vůdce skupiny se v určitém momentě zaplete do řešení. Může zkusit oficiální důvody k učinění přítrže s narušováním. Jakmile se toto stane, buřič se obyčejně postaví proti vůdci skupiny (pokud tak už neučinil) a začne se soustředěnou kampaní, kterou bude chtít všem ukázat jak špatného vůdce mají. Celá věc se stane velmi osobní záležitostí.

Ve všech z velmi mnoha případů se toto chování stává více odcizeným, znatelným a s postupem času čím dál tím více obtěžujícím. Závažnost chování se zvýší a tím i jeho četnost. Mohou padnout hlasité argumenty, ve kterých „dobří lidé“ řeknou nepěkné věci a také to, co by vůbec neměli říkat. Může být posláno několik zlomyslných emailů, plných obvinění a obran. Někdy se obsah těchto emailů stává problémem sám o sobě. A někdy se tento problém stává důležitějším, než byl ten původní. Neuvěřitelné množství času může být vyplýtváno čtením a psaním emailů, které nedělají nic jiného, než útočí, či brání obsah jiných emailů.

Ostatní lidé ze skupiny zjistí, že o buřičovi mluví podstatnou část času. Stane se to oblíbeným tématem, něčím, s čím každý může souhlasit. Někdy si mluvení o problémové osobě mohou dokonce lidé užívat. Mohou si dělat vtípky na jeho či její účet, za jejich zády. Lidé budou dělat pohledy, když daná osoba bude mluvit, či se oddávat svému problematickému chování. Budou si dělat seznam jeho mnoha případů špatného chování, přeříkávat si to mnohokrát mezi sebou, po předu i pozpátku, zapamatovávat si detaily a zapisovat si do paměti časovou posloupnost. Toto rozdělení na „nás dobré kamarády“ versus „tamta problémová osoba“ se může zaměřit na spojení – přivede to ostatní lidi vzájemně blíže k sobě. Spojení je dobré. Ale jsou lepší způsoby, jak toho docílit.

Velmi často nevinní lidé, co nemají nic do činění s původním problémem, opustí skupinu a nebo prostě nenápadně zmizí. Noví návštěvníci se mohou ukázat jednou či dvakrát, a pak o nich už nikdo neuslyší. Buřič možná bude podezříván, že je k tomu důvodem, ale toto může být těžko prokazatelné.

Pokud se problém dostatečně zhorší, něco se nakonec zlomí. Lidé se jasně přidají k jedné ze stran a budou neústupní. Někdo může prohlásit něco ve smyslu: „Buď půjde ona nebo odcházím já!“ Buřič může odejít a nebo být přinucen skupinou k odchodu: Skrz sociální nátlak a nebo ustanoveným postupem skupiny. Avšak prakticky každý má pár přátel, takže velmi často s buřičem ve stejný čas odchází další členové skupiny. Pokud skupina přežije rozdělení, zpravidla zeslábne a zahořkne ohledně všech těch mrzutostí, kterými musela projít. Mnoho skupin se po takové situaci kompletně rozplyne. Jiné skupiny zůstávají spolu, ale vrčí na sebe celé roky po rozdělení. Jejich pokračující vzájemná nevraživost se může vznášet nad celou novopohanskou komunitou v dané oblasti, ovlivňujíce rozhodnutí o tom, koho pozvat na jaké rituály. Jde o velmi ohavný scénář, ale naneštěstí se vyskytuje neustále dokola. Poučíme se vůbec někdy?

Proč my?

Všechny církve lákají určitý podíl „divných“ lidí. I ty nejvíce konzervativní. Křesťanská církev velmi pravděpodobně obsahuje pár jedinců, kteří nezapadají dobře do celku. Musí se to očekávat. Většina lidí zoufale touží po spojení s ostatními lidmi ve skupině ve vzájemné podpoře a sociálních interakcích. Ohromné spektrum lidských osobností pokrývá velmi širokou škálu: Od světců po sociopaty. Ačkoliv je většina z nás (samozřejmě) nazývána „normálními,“ existuje zde mnoho lidí na okraji, a spousta z nich chce náležet do klubů a církví stejně tak, jako chceme my. Takže do jakékoliv skupiny může přináležet pár takových, co vyčnívají z normálu natolik, že mohou způsobovat ostatním problémy.
Novopohanská skupina bude pravděpodobně lákat neobvyklé lidi více, než místní Presbytariánský sbor. Skutečnost, že jsme minoritním náboženstvím s věroukami a praktikami vzdálenými většině činí více pravděpodobnou možnost, že budeme vábit lidi, co jsou příliš vzdáleni normám v jiných oblastech. Novopohané jsou velmi často velmi otevření vůči alternativním životním stylům a alternativním sexuálním chováním. Stačí si jenom spočítat, kolik lidí ve vaší novopohanské skupině má tetování či piercing. A kolik lidí je gayů či bisexuálních, nebo se oddává alternativním praktikám? Srovnejte tento podíl s ostatními skupinami, ve kterých jste byli a zřejmě pocítíte ohromný rozdíl. Možná existuje nějaká souvztažnost mezi lidmi, co si zvolí novopohanský styl života a tendencí veřejně projevovat jiná neobvyklá chování. A nebo možná škála novopohanských chování je širší než ta, která platí pro nepohany.

Protože novopohanské skupiny jsou mnohem menší, než průměrný sbor církve z malého města, přítomnost dokonce jediného narušitele bude mnohem více nebezpečná a narušující, než by byla v jiné skupině. Ve skupině 150 metodistů je jedna osoba stěžující si na bohoslužbu přečíslena všemi ostatními lidmi, co se jim to líbilo. Pokud nespokojená osoba najde jednoho či dva přátele, kteří by s ní souhlasili, jsou stále ve velmi malé menšině. Ale ve skupině deseti novopohanů by taková osoba měla mnohem značnější vliv, a pokud by byla podpořena jedním či dvěma dalšími, zdálo by se, že se jedná o mnohem větší podíl ze skupiny, než doopravdy jsou.

Novopohanské skupiny jsou velmi malé, vlastně mnoho z nich je neustále na pokraji toho, že budou tak malé, že ani nebudou moci fungovat. Tíhneme k tomu mít celkem komplikované rituály, které jsou normálně prováděny šesti až dvanácti různými lidmi, všemi spolupracujícími. Často se stává, že každý člen skupiny má svůj podíl na rituálu. Pokud se pár lidí zdá být najednou nespokojených, možná raději ustupujeme, abychom je uspokojili, než bychom riskovali ztrátu tolika lidí, u kterých si myslíme, že je potřebujeme. Takže tolerujeme hrubé chování a necháme ho ještě zhoršit.

Jelikož se novopohanské skupiny sestávají z mnoha lidí žijících mimo normy v jiných oblastech jejich života, jsme zpravidla podmíněni k tomu být extra tolerantní k podivnému chování. Takže si nemusíme všimnout problémové osoby tak rychle, jako by si jí všimla Bratrská jednota baptistů. A jakmile si všimneme problémového chování, můžeme se více zdráhat mu čelit, protože my sami o sobě nejsme také tak „normální.“ Naše standardy pro „normalitu“ jsou mnohem flexibilnější než u ostatních lidí.

Co s tím můžeme dělat?

Přišli jsme si hrát do zahrady plné přenádherných rostlin. Chceme se oblažit jejich společností, zatímco si užíváme jejich různorodost a jsme obohaceni jejich množstvím. Ale pokaždé za nějaký čas najdeme ošklivý plevel přímo uprostřed zahrady. Žádné množství zalévání a hnojiva ho nepřemění v růži či lilii. Plevel se často zvětšuje a sílí, a také se šíří. Kde byl jenom jeden, najednou jsou dva nebo tři. Přebírají vládu nad zahradou. Je zde jenom jedna věc, co můžeme udělat: Vytrhnout plevel a vyhodit ho z naší zahrady.

Máme právo vyplet zahradu?

Samozřejmě že ano! V Americe mluvíme o demokracii tak často, že si někdy pleteme, co to vlastně znamená. Znamená to, že každý způsobilý občan nad 21 let věku má právo volit a být reprezentován vládou, ale neznamená to, že musíme nechat pár jedinců zkazit všechno nám ostatním. Ústava nám zaručuje právo na život, svobodu a cestu za štěstím. Máme právo spolčovat se s kýmkoliv chceme a nesdružovat se s lidmi, o kterých si myslíme, že jsou nežádoucí.

Samozřejmě existuje několik případů, kde člověk nemůže být vyloučen (nemůžete odmítnout obsluhu Španělům ve své restauraci, například), obecně máme právo vytvářet skupiny podporujících se jednotlivců k dosažení společných cílů. Máme právo vyhradit členství jenom pro lidi, kteří doopravdy pomáhají a ostatní držet mimo.

V červnu 2000 Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že američtí skauti mají právo vyloučit ze svých řad homosexuály, protože mají pocit, že homosexualita je neslučitelná s poselstvím amerických skautů. Nezáleží na tom, co si myslíte o této kauze, důležité je, že Nejvyšší soud podpořil právo skupiny určit si, kdo mohou být její členové. Je protizákonné odmítnout členství na základě jistých specifikací, jako například rasa či pohlaví, ale právo nepožaduje po klubech, aby přijali každého, kdo žádá o členství ve skupině. Ironií je, že americká nezisková společnost United Way použila toho samého práva, aby přestala dotovat americké skauty kvůli jejich homofobním praktikám!

Ale nemáme se starat o růst skupiny?

Ano, to je zřejmě cílem vaší skupiny. Což činí velmi obtížným vytáhnout plevel a s ním pravděpodobně přijít o pár dalších členů. Ale vaše úsilí musí být nasměrováno na dlouhodobé zdraví a blaho celé skupiny, nikoliv jenom na krátkodobý počet členů.
Pamatujte si, že řvavý plevel může přinutit jiné lidi k odchodu a vyděsit mnoho potencionálních členů před tím, než je vyplet. Čím déle je plevel ve skupině, tím více škod může způsobit. Čím rychleji je vyplet, tím rychleji se skupina může zotavit a znovu růst. Více než jednou jsem si povšimnul, že jakmile byl plevel vyplet, najednou se objevilo pár nových členů, aby zaujali jeho místo.

Co jsou ty plevely zač?

Je zde mnoho, mnoho různých druhů plevele, který může zaútočit na vaši zahradu. Mají širokou škálu vlastností a vyskytují se v mnoha velikostech, tvarech a barvách. Jediná věc, kterou mají společnou, je, že způsobují problémy. Přitahují na sebe nějakým způsobem nadměrnou pozornost, a zbytek skupiny se musí extrémně snažit, aby se vyrovnal s následky.
Existuje 15 variací, u kterých jsem zatím uspěl s identifikací:
• Všeználek
• Sexuální predátor
• Právník-amatér
• Sběrač důkazů
• Ten, kdo neustále něco potřebuje
• Štědrý dárce
• Příslušník hlasité menšiny
• Fňukal
• Křikloun
• Věčný dotazovatel
• Opozdilec
• Člověk „mám problém s alkoholem“
• Psanec
• Cvok
• Odpůrce
Nejspíš nikdy neskončíme se sestavováním definitivního seznamu všech odlišných typů plevele, protože čas od času se objevují jejich nové variace. Ale pomocí zkoumání několika běžných typů plevele se velmi rychle naučíme je rozpoznat a rychle se s nimi vyrovnat, než se rozšíří příliš daleko, nebo zakoření příliš hluboko.
Některé druhy také vyžadují speciální zacházení, takže jim musíme porozumět a vědět co dělat, když se s jednotlivými druhy setkáme. Jakmile se objeví nový druh, musíme být bystří a použít nové techniky a strategie, abychom se s ním vyrovnali.
Prosím, mějte na paměti, že použití termínu „plevel“ je použito jako zkrácené vysvětlení pojmu:

Osoba, která opakovaně veřejně projevuje jedno či více závadných chování do neúměrně obtěžujících úrovní, ve srovnání v kontextu specifické skupiny, v předem dané posloupnosti okolností, a nezdá se být schopná či svolná ke změně těchto závadných chování.

Popravdě nevěřím tomu, že doopravdy existuje osoba jako „Všeználek“ či „Fňukal“ a nevěřím tomu, že by tito lidé byli „plevelem“ v kontextu obecného lidství. Stávají se „plevelem“ pouze ve velmi omezeném kontextu specifické novopohanské skupiny, která se snaží přilákat a udržet si počet podobných jednotlivců, co spolu budou vycházet. Ve skutečnosti, každá osobnost je unikátním a neocenitelným jednotlivcem, stvořeným Bohy a zasluhujícím si být milován. Ale někteři lidé jsou tak otravní, že nejlepší je zůstávat od nich co nejdál.

Mějte na paměti, že vetšina plevelů projevuje více než jedno z těchto „typů“ chování. A ještě více mějte na paměti, že to neznamená, že někdo je tak špatný, že by měl být automaticky vyhozen z vaši skupiny jenom proto, že projevuje některé z níže uvedených chování. Nejprve si s nimi promluvte. Dejte jim druhou šanci. Nikdo není dokonalý.

Zde jsou některé typy, kterých jsem si povšiml:

Všeználek:
Tento obtížný plevel často odporuje ostatním, kteří mluví, bez ohledu na to, jak málo ví o právě probíraném tématu. Bez ohledu na téma se zdá, že tento obtížný plevel má vždy opačnou informaci a důkaz, že jiný názor je ten správný. Budou skákat do řeči mluvčímu s větami jako: „No, vlastně…“ nebo „Doopravdy je to tak, že…“ a začnou s dlouhým vysvětlováním, které nemusí mít vůbec žádný smysl, či význam.

Sexuální predátor
Není nic špatného na tom přidat se ke skupině, protože hledáte přátelství, společnost, nebo dokonce romantický vztah. Popravdě, církev je jedním z nejlepších míst, kde byste měli hledat potencionálního druha, protože velmi pravděpodobně budete sdílet stejné hodnoty a přesvědčení. Toto společné spojení vám pomůže v mnoha oblastech života, obzvláště pokud spolu hodláte vychovávat děti. Ale zdá se, že někteří lidé se přidávají k novopohanské skupině jenom proto, že si myslí, že to bude nejjednodušší cesta k získání sexuálního potěšení. Ačkoliv může být pravdou, že někteří upřímní novopohané mají mnohem více neformální přístup k sexuálnímu styku, plevel je zde nejdřív kvůli sexu, a teprve až pak kvůli náboženství. Mohou s vámi flirtovat po emailu ještě dříve, než se s nimi setkáte nebo se mohou zkusit romanticky spustit hned při jejich první návštěvě vaší skupiny. Pokud jsou odmítnuti, mohou se velmi rychle přesunout k někomu jinému. Viděl jsem takovéto lidi, jak se pokoušeli o sexuální pouto s třemi různými lidmi na třech po sobě jdoucích událostech.

Právník-amatér
Někteří lidé se zamilovali do pravidel a zákonů a nemohou přestat s jejich prazvláštním výkladem. Mějte se na pozoru přede všemi, co se budou dožadovat stanov skupiny při začátku jejich seznamování se se skupinou. (Většina lidí je ve skupině celé roky bez toho, aby by měli touhu vidět stanovy). Právník-amatér prohledá stanovy a najde konfliktní pasáže, nebo případy, kde někdo porušil literu zákona, ačkoliv následoval ducha zákona.

Sběrač důkazů
Plevel miluje sběr důkazů. Ale jenom sběr důkazů není prokázáním plevele, protože dobrý vůdce může potřebovat sběr důkazů proti plevelu, aby jej mohl vyhodit. Ale zdá se, že plevel začíná sbírat důkazy ještě před tím, než by si kdokoliv vůbec povšiml problému. Často budou mít v záloze citace starších emailů, aby prokázali, že „jsou v právu.“

Ten, kdo neustále něco potřebuje
Všichni rádi děláme „službičku“ ostatním. Je to bezvadné, když někomu můžeme pomoct. A ještě lepší je, když kamarád učiní protislužbu na oplátku. V pravém přátelství jde o velmi jemnou rovnováhu; ale když se začíná zvracet až moc na jednu ze stran, obě strany to pocítí a někdo podnikne kroky k tomu, aby vše uspořádal zpět do rovnováhy. Pořebný plevel miluje tuto nerovnováhu – dokud je jazýček vah na jeho straně. Bude požadovat neustále „službičky“ – jak malé, tak velké. Může mít velmi přesvědčivé důvody, proč zrovna tuhle „službičku“ potřebuje. Může se jednat o záležitost zdraví dítěte, příjmu rodiny, či o jiný důležitý problém. Ale požadavky budou neustále přicházet a budou stále větší a větší.

Štědrý dárce (ale vždycky je v tom háček)
Dárce používá opačnou strategii od plevele zmíněného výše – dává a dává, ale vždycky je v tom nějaký háček. Může se jednat pouze o potřebu emocionální podpory, potřebu zviditelnit se, či o projevení úcty. Dary mohou být nepatřičné. Mohou být příliš drahé, příliš osobní, či darovány v nevhodný čas. Často budou potřebovat hodně pozornosti k jejich uznání.

Hlasitá menšina – na špatném místě
Často se jedná o osobu, která následuje poněkud (či nesmírně) odlišnou cestu od zbytku skupiny. Může jít o vyznavače severského náboženství v Keltské skupině, Wiccana v Háji druidů, rekonstrukcionalistu obklopeného spoustou eklektiků. Čímkoliv jsou, budou se cítit utlačováni a podceňováni. Budou hlasitě lobovat za více přiměřený čas. I když je do jisté míry velmi hodnotné vycházet vstříc věrouce ostatních, velmi rychle bude zřejmé, že malá skupina má nesmyslné požadavky na většinu co se týče zájmů či spravedlnosti.

Fňukal
U fňukala se zdá, že si stěžuje úplně na všechno: Na datum a čas, které jste vybrali pro rituál či setkání, na role, které jste určili jemu a které jste určili ostatním, na jídlo, na počasí, na všechno. Můžete vyplýtvat spoustu času na to, abyste logicky vysvětlili, proč dané datum bylo vybráno, či proč byly podniknuty dané úkony, ale to Fňukala neuspokojí. Oni popravdě nestojí o odpověď, chtějí jenom pozornost.

Křikloun
Tento plevel dělá strašný rámus. Velmi snadno se naštve a velmi hlasitě nadává a křičí na ostatní lidi. Ostatní konverzace okolo většinou ustane, protože lidé budou plni nepohodlí sedět a poslouchat chvástání.

Věčný dotazovatel
Je bezvadné, když se vás lidé ptají na rituál, vaši víru a mytologii, kterou používáte. Ale jakmile se někdo začne ptát až moc nebo se neustále vyptává na ten samý dotaz, dejte si pozor! Mohou jenom manipulovat s vaším časem a pozorností a nenapadá je nic lepšího, než opakovat neustále dotaz, na který jste již odpověděli.

Opozdilec
Tento pozdně kvetoucí plevel může být extrémně otravný, když se snažíte začít načas. Opakovaně budou přicházet pozdě nebo zjistí, že musí dělat něco úplně jiného, když zbytek skupiny už bude prakticky připraven začít s rituálem: obchodní schůzku, či něco jiného. Budou vás prosit, abyste na ně počkali a vy budete překvapeni tím, jak dlouho mohou sedět na záchodě či se převlékat.

Člověk „mám problém s alkoholem“
Může se jednat o osobu, co pije každý den či pije jenom párkrát do roka – ale v těch samých obdobích, kdy se vyskytují na vašich rituálech a vždy způsobí problém ve vaší skupině. Naopak se ale také může jednat o osobu, co velmi odporuje alkoholu a hlasitě si stěžuje, když se alkohol vyskytne na rituálu. Většina lidí toleruje rozumné užití alkoholu, a většina lidí pije s rozumem. Jakmile někdo přepadne příliš daleko od normy – ať už jde o lidi, co pijí, dokud nepadnou pod stůl, nebo o lidi co křičí na někoho, protože pije – jde vždy o rušivý moment. Většina z tohoto se vztahuje také na ostatní drogy.

Psanec
Mnoho lidí porušuje čas od času zákon . Možná jezdí příliš rychle a nebo nepřiznávají své úplné příjmy do daní. Myslím si, že to můžeme očekávat a žít s tím. Ale jakmile má někdo protizákonný problém, který vážně zasahuje do normálního fungování skupiny, stává se vážným rozruchem. Někteří lidé mohou překračovat zákon opakovaně, nebo je jejich protizákonné počínání mnohem závažnější, než kolik dokáže skupina snést. Například, pokud by členem mé skupiny byl násilník, chtěl bych po něm, aby odešel.

Cvok
Myslím si, že je velmi důležité si nepředstírat, že máme medicínské znalosti, když je doopravdy nemáme. Kdybychom si to předstírali, můžeme mít zákonné problémy, či přinejmenším trpíme sebeklamem. Ale stejně je zřejmé, že někteří lidé mají takové chování, které je tak dalekoe za normálem, až je nepohodlné mít je ve skupině. Mohou být až příliš veselí, nebo příliš smutní, přespříliš vystrašení, či příliš stateční. Mohou vidět, či slyšet věci, které nikdo jiný nevidí ani neslyší, či mohou dojít k závěrům, kterým nikdo jiný nerozumí. Jenom projevování jedné či dvou takovýchto vlastností na mírné úrovni většinou nečiní tuto osobu problrmatickou. Ale pokud je někdo projevuje až do extrémů či příliš často, je nemožné jej mít ve skupině. Takový typ osobnosti je velmi matoucí, protože jejich myšlenkové pochody se dají jenom velmi stěží pochopit. Popravdě, takové osobnosti mohou být nepochopitelné. Pokud se vážně domníváte, že někdo ve vaší skupině může být nebezpečný sám sobě či ostatním, myslím si, že máte povinnost upozornit úřady. Ale většina cvoků není nebezpečná, jenom neskutečně otravná; a v těchto případech se jich prostě jenom budete chtít zbavit.

Odpůrce
Tato osoba baží po moci a použije různé metody k dosažení svých cílů. Je velmi dobře popsána v knize Antagonists in the Church, jejíž autorem je Kenneth C. Haughk.

Co tito všichni mají společného?

Mnoho z nich chce pozornost a moc nad skupinou. Získat více než průměrný podíl pozornosti skupiny a udržet si jej je způsob, jak získat vládu nad skupinou. Pokud se soustředíme na buřiče, nemůžeme dělat jiné věci. Někdy si můžeme být prakticky jistí, že jednají úmyslně a s velkou prohnaností.

Jiní se zdají být nedbající problémů, které způsobili, nebo že jsou sami sobě obětí. Někdy pochybuji nad tím, zda si podvědomě vůbec uvědomují, co dělají. Ale není cesty, jak to poznat, že?
Jedinou věcí, kterou mají všichni společnou je, že dělají potíže a problémy vám a ostatním.

O jak vážný problém se jedná?

Podívejte se, všichni míváme problémy. A očekáváme, že se budeme muset vypořádat s určitým množstvím problémů, které k nám přijdou skrze ostatní. Jenom to, že určitá osoba způsobila problém nebo dva neznamená, že není hodna setrvat ve vaší skupině. Ale jakmile někdo má neustálé a nebo vážné problémy, které zasahují do hladkého fungování vaší skupiny, musíte se zeptat sami sebe, jestli jsou hodni všeho rozčilování. Dost lidí toho bude hodno. Ale někteří lidé způsobí více potíží, než jste vy ochotni strpět. Tito jsou ti, kteří jsou zde nazýváni „plevelem.“

Jak doopravdy poznám, že se jedá o plevel?

Nijak. Přes všechny vaše nejlepší úmysly můžete dělat chybu. Takže neplejte lehkomyslně.

Ze všeho nejdřív byste si měli být setsakra jistí, že stížnosti dané osoby nejsou doopravdy platné. Být otevřeni možnosti, že jádro problému spočívá doopravdy někde jinde. Možná existuje problém s vedením skupiny nebo s některými členy užšího vedení, či s určitým postupem. Měli byste být obzvláště opatrní, když zjistíte, že stejný druh stížností se neustále opakuje. Možná doopravdy máte problém s vlastním vůdcovským stylem nebo něčím jiným ve skupině, co je potřeba napravit. Jelikož většina z nás nevidí své vlastní nedostatky, je dobrý nápad poprosit jednoho či dva členy, kterým důvěřujete, aby vám poskytli upřímnou zpětnou vazbu, zda náhodou situaci nepřispíváte způsobem, který si ani neuvědomujete. Poté jim pozorně naslouchejte bez argumentů. Musíte se cítit velmi sebejistě, předtím než nařknete někoho jiného.

I když jste si jistí, že problém přichází od zmíněné osoby, stále byste měli být obezřetní, modlit se nad tím a žádat Bohy o radu. Musíte důkladně prozkoumat jiné způsoby, jak se se záležitostí vypořádat, nejlépe hned poté, co se objeví a s vírou, že se nerozrostla v závažnější problém. Můžete osobě nabídnout pastorační činnost, pokud máte ve skupině někoho k tomu kvalifikovaného. A nebo jim můžete doporučit, aby hledali pomoc mimo vaši skupinu.

Pokud nic z dříve zmíněného nezabírá a jste přesvědčeni, že skupině bude lépe bez plevele, konzultujte své rozhodnutí s ostatními vedoucími ve vaší skupině, či s jinými členy skupiny a jednejte jedině tehdy, kdy jste si naprosto jistí, že plejete plevel – ne jenom podivnou rostlinu.

Nakonec přijměte zodpovědnost za to, že můžete činit chybu, ale činíte tak s dobrými úmysly a rozmyslem. Děláte to nejlepší, co jste mohli udělat. Uvědomujete si, že možná nejste neomylný, ale že musíte jednat. A poté to prostě udělejte. Není to jednoduché. Ale myslím si, že je to cenou, kterou musíte platit za své vůdcovství.

Takže co teď máme dělat?

Jakmile jste si naprosto jistí, že jste identifikovali plevel, a ti, kteří činí rozhodnutí rozhodli, že musí jít, měli byste jej vyplít tak rychle, jak to jenom jde. Chcete minimaliovat kontakt mezi onou osobou či její skupinou, se zbytkem vaší skupiny. Nestrachujte se o formálnosti a pravidla – prostě pošlete krátký, slušný dopis jednotlivci či jednotlivcům, psaný za celou skupinu, který bude sdělovat, že již nejsou nadále vítáni ve vaší skupině. Použijte tak eufemistické, obecné vyjádření, jak jen svedete. Odolejte impulzu z toho udělat vlastní případ a prokázat jim, že máte právo na jejich vykázání. Cokoliv zde řeknete velmi pravděpodobně nebude vyslyšeno a povede jenom k dalším otázkám a rozpravám.

Během let jsme udělali mnoho chyb a zkusili mnoho různých přístupů. Zde je příklad dopisu, u kterého můžete zvažovat, že jej pošlete:

Drahý Pleveli,
Jak už jsme ti řekli v lednu a znova v březnu a květnu, opakovaně jsi způsobil narušení v naší skupině, když ses hlasitě na našich setkáních dožadoval stejného času pro havajské Bohy, které uctíváš. Když jsi řekl Marii, že je „bídná spolčující se zmije,“ když hlasovala proti tvému nápadu na večeři ze společně přinesených zásob, myslíme si, že jsi byl nezdvořilý a narušoval jsi radostné kamarádství naší malé skupiny. Když jsi přišel pozdě na rituál konaný 3. srpna, poté, co jsi byl třikrát či čtyřikrát varován ohledně požadavku na absolutní dochvilnost, narušil jsi energii celé skupiny.

Proto tě s nejhlubším politováním musíme požádat, abys odešel z naší skupiny. Pokud toto odmítneš, budeme nuceni tě vykázat v souladu s našimi stanovami, body 5, 6, a 9.
Nepiš žádnému z našich členů; a pokud se objevíš na jakémkoliv z našich setkání, budeme nuceni kontaktovat Nejvyššího biskupa řádu Eris, aby odvolal tvoje členství. Mohli bychom také přivolat policii, aby tě odvedla pryč.
S úctou

Karel Novák
Vyšší kněz, místní seskupení řádu Eris.

P.S.: Všechno jsme probírali po dlouhou dobu a myslíme si, že potřebuješ profesionální poradenství. Jako tví přátelé ti vřele doporučujeme, abys vyhledal pomoc od kompetentního psychiatra. Pokud se ti dostane pomoci, kterou potřebuješ a pokud nám prokážeš, že jsi se značně zlepšil, můžeme uvažovat o tom, že bychom tě přijali zpět.

Zní to pěkně rozumně, že? Popravdě, tohle je nejspíš ten nejhorší dopis, který byste kdy mohli napsat. Měl bych to vědět – osobně jsem vyzkoušel všechny techniky v tomto dopise a všechny obvykle selhaly. Zde jsou některé z nedostatků, které v dopise jsou:

1) Jak už jsme ti řekli v lednu a znova v březnu a květnu… Příliš mnoho detailů a vypadá to, jako kdybyste sbírali důkazy. Plevel může namítat, že daný email nedostal, nebo že si pamatuje setkání jinak. Je nepravděpodobné, že byste mohli prokázat, že dostal každý email, či že jste nahrávali všechna setkání. Bude to slovo proti slovu.

2) opakovaně jsi způsobil narušení v naší skupině… To je subjektivní. Plevel může najít člena nebo dva, kteří s takovým závěrem nebudou souhlasit.

3) když jsi se hlasitě na našich setkáních dožadoval…atd. Ještě více detailů, které jsou subjektivní a mohou být vyvráceny.

4) Proto tě s nejhlubším politováním musíme požádat, abys odešel. Tato technika několikrát zabrala, ale co když odmítne? Prodlouží to proces a způsobí více bolesti.

5) Pokud toto odmítneš, budeme nuceni tě vykázat v souladu s našimi stanovami, body 5, 6, a 9. Kdykoliv musíte použít určité body ze stanov, aby ospravedlnily vaše kroky, vystavujete se sami těmto stanovám (a všem ostatním stanovám), které budou dezinterpretovány a nejspíš také použity proti vám.

6) Nepiš žádnému z našich členů… Neříkejte jim, co mají dělat. Nemáte k tomu žádné oprávnění. Pokud očekáváte záplavu nenávistných emailů, varujte své členy a pomozte jim nastavit si filtry, tedy pokud chtějí. Nebo tyto emaily ignorujte, případně si nastavte automatické mazání jejich emailů. Ale možná byste si měli schovat kopie všech jejich emailů ve speciální složce. Jen pro případ.

7) a pokud se objevíš na jakémkoliv z našich setkání, budeme nuceni… Neškodí mít pár záložních plánů po ruce, pokud se záležitosti neřeší tak, jak byste chtěli, ale nezískáte nic jejich odhalením či výhružkami. Vše co ztratíte je moment překvapení a také se vystavíte riziku, že tyto hrozby budou použity proti vám.

8) …kontaktovat Nejvyššího biskupa řádu Eris, aby odvolal tvoje členství… Pokud daná osoba způsobovala takové potíže, nejspíš jste o ní už Nejvyššímu biskupovi řekli, soukromě a v diskrétnosti. Ale nejspíš nemáte oprávnění k tomu, abyste odvolali její členství, takže jenom dramatizujete a jste nadbytečně konfrontační.

9) Mohli bychom také přivolat policii, aby tě odvedla pryč. Toto je nadbytečné eskalování problému. Někteří lidé přijmou toto jako osobní výzvu a ukáží se jenom proto, aby zjistili, zda hodláte své výhrůžky dodržet.

10) S úctou … Karel Novák Čím více učiníte dopis neosobním, tím lépe. Pokud jej podepíšete jako samostatná osoba, veškerý hněv bude nasměřován na tuto osobu. Může to velmi snadno přerůst v osobní bitvu, s přízvisky a obviněními proti vůdci. Pokud bude poukazovat na jakékoliv nedostatky vůdce, reálné či smyšlené, učiní to buřiče nějak více akceptovatelným ve skupině. Jistě, vůdce skupiny to nejspíše napsal, nebo to jenom schválil, ale příjemce to neví najisto. Jeho hněv bude zředěný tím, že bude rozptýlený.

11) Všechno jsme probírali po dlouhou dobu… Jistěže ano. Byli byste blázni kdyby ne. Ale upozornit na to osobu, o které jste mluvili je příliš hrubé a ponižující. Jenom si snažíte ulehčit svědomí tím, že rozšíříte vinu na více lidí okolo.

12) … myslíme si, že potřebuješ profesionální poradenství Vím, jak je to svůdné: Na jedné straně cítíte ve svých vnitřnostech, že žádná příčetná osoba by se takhle nechovala a věříte tomu, že profesionál přes psychické zdraví by s vámi souhlasil. Dodalo by vám to potvrzení. Na druhé straně, přirozeně se cítíte špatně za to, že vyhazujete osobu ze své skupiny, a takto to bude vypadat, že to z části děláte vlastně proto, abyste jim pomohli. Ale šetřete s dechem. Pravděpodobně nepřijmou vaše doporučení; přepošlou váš návrh a přijmou ho nejhorším možným způsobem. Dokonce si mohou myslet, že jste překročil své hranice a začal praktikovat medicínu bez oprávnění. (Což může být pravda. Záleží to na tom, jak přesně jste formulovali svoje doporučení, jaká je vaše pozice, jaký je váš trénink, a jaké jsou zákony ve vaší oblasti.) Jenom nastiňte důvody, které dají najevo ten fakt, že vyhození plevele bude pro skupinu lepší. To je vaše práce. Ať je někdo jiný jejich poradcem. Pokud si myslíte, že jsou opravdu nebezpeční sami sobě nebo pro jiné, zavolejte policii. Pokud jim doopravdy kvůli vašemu vlastnímu svědomí musíte říct, že by měli vyhledat poradenství, potom pověřte jednoho člena vaší skupiny (nebo několik členů), ať mu to řeknou. A ujistěte se, že tito lidé jednoznačně vyjasní, že nemluví za skupinu – jenom vyjadřují svoje osobní znepokojení a názory „svému příteli.“

13) …Pokud se ti dostane pomoci, kterou potřebuješ a pokud nám prokážeš, že jsi se značně zlepšil, můžeme uvažovat o tom, že bychom tě přijali zpět. Cože, zbláznili jste se? To je poslední věc, co byste měli chtít nabídnout. Myslíte si, že budou navštěvovat pár měsíců terapii a pak poběží zpátky s osvědčením, že už jsou milí? Jistě, i to se může stát, ale nepočítejte s tím. Zase se jenom chcete cítit lépe. Učiňte jasný konec. Pokud doopravdy dají hlavy dohromady a rozhodnou se, že se vrátí (oboje je nepravděpodobné), potom je obezřetně přehodnoťte.

Prakticky každá věta v dopise výše je přinejlepším možností pro plevel, aby se vrátil zpět kvůli objasnění, proti-důkazu a nekončící argumentaci. A přinejhorším může být použit proti vám jako důkaz, jak jste nějakým způsobem neschopní vůdci. Něco z toho by mohlo být použito proti vám u soudu. Ať tak nebo tak, stále budete protahovat proces a působit více bolesti.

Ale nejsou žádné zákony, které by říkaly, že musíme mít rádi úplně všechny. Mnohem lepší přístup je velmi krátká a velmi zdvořilá poznámka, která neobsahuje žádná upřesnění. Jako například:

Drahý Pleveli,

Zaznamenali jsme, že interpersonální dynamika mezi tebou a některými lidmi v naší skupině není tak přívětivá, jak bychom si přáli. Shodli jsme se na tom, že ačkoliv máš mnoho pozitivních vlastností, které by byly přínosem pro většinu skupin podobné té naší, v našem určitém případě by celková rovnováha byla rozkladná.

Přejeme ti vše nejlepší na tvé další duchovní cestě.

S úctou
Místní seskupení církve Eris.

Možná budete chtít trochu upravit výše uvedený dopis, aby lépe vyhovoval okolnostem, ale vyhněte se impulsu přikládat jakékoliv detaily, kromě těch, které jsou absolutně nezbytné. Povšimněte si, že tento dopis je neobviňuje z ničeho, nezmiňuje žádné detaily, které by mohly být vyvraceny a neuplatňuje žádná práva a nedává žádná vnitřní oprávnění. Jenom říká, že způsob jejich chování nesplývá se skupinou. Je krátký a jednoduchý.

Měli bychom objasnit své důvody?

Ne, to je to POSLEDNÍ, co chcete udělat. Nevznášíte „obvinění“ nad buřičem ze zločinu, takže se nemusí obhajovat. Popravdě, když se zkusíte zbavit někoho, protože porušil stanovy v bodě 6.3, a podle bodu 8.5 máte právo ho vykázat, subjektivně, samozřejmě podle bodu 9.2b, toho budete litovat. Mnoho buřičů (a nebo jejich přátelé) bude mít potěšení z pátrání vašimi stanovami a hledání právních mezer, rozporů, různých výkladů atd. Skončíte s ještě větším debatováním nad stanovami, než bylo debatování nad původním nepřístojným chováním! Snažíte se SKONCOVAT s problémem, pamatujete si?

Takže to, co uděláte je, že ve zdvořilých, obecných, nevyhrožujících frázích jasně oznámíte, že vaše skupina se už dál nestará o to, jak se chovají, a že je nechce již nadále jako svoji součást. Tečka. Co vám udělají? Zažalují vás, abyste je měli rádi?

Ale to je strašně hrubé, ne?

Možná je poněkud hrubé říct někomu, že ho nemáte rádi (a nebo když chcete být více politicky korektní, že nemáte rádi jejich chování), ale je to pravda. A oni byli mnohem více hrubí vůči vám, jinak byste se neuchýlili k takovému řešení. Ano, je to poněkud kruté, ale je to rychlé a mnohem méně bolestivé, než jakékoliv jiné metody, které jsem vyzkoušel.

A tohle bude konec tomu všemu?

Ano, pokud máte opravdu štěstí. Ale v mnoha případech o nich ještě uslyšíte. Pokud vám jenom pošlou sžíravý email, který vám řekne, co si s tou vaší %$#@! skupinou můžete dělat a jak příšerní jste vůdci, vyšli jste z toho velmi snadno. Na druhém konci extrému jsou lidé, kteří vás budou pomlouvat při každé příležitosti, které se jim dostane, na každém veřejně přístupném seznamu, na kterém budou moci. Možná se před některými z těchto útoků budete muset bránit a říct svoji verzi příběhu. Ale naléhám na vás, abyste tak učinili s co největší zdrženlivostí a stručností. Potom ignorujte jejich protiútok. Pokud vaše skupina měla pravdu a oni jsou opravdu tím problémem, ostatní lidé to také zjistí. Plevel bude znám tím, co je a lidé se mu budou vyhýbat a bude vykazován i ostatními. Všichni, kteří měli zkušenost s tímto typem s vámi budou sympatizovat. Mějte důvěru sami v sebe a ve svou skupinu a v přání všeho dobrého od ostatních ve vaší komunitě. Časem se to rozplyne.

Něco málo z prevence

Nejspíš neuškodí umístit do vašich stanov klauzuli, která jasně říká, že nehodláte tolerovat buřiče na svých rituálech. Můžete také záležitost prodiskutovat s celou skupinou a učinit skupinové rozhodnutí, že buřičským jednotlivcům budete říkat, že nejsou vítáni. Může to mít preventivní dopad na některé potencionálně rušivé lidi, a pokud ne, přinejmenším byli varováni.

Závěr

Na světě existuje mnoho obtěžovaných a obtěžujících lidí a novopohanské skupiny nejspíš přitahují větší než normální podíl takovýchto lidí. Tito jsou většinou hlasití, nepříjemní, věčně na obtíž pro většinu z nás, kteří si jenom chceme užít hladce fungující komunitu lidí stejně smýšlejících jednotlivců. Máme zákonné a morální právo ustanovovat komunity, které nás živí a podporují. Máme právo vybrat si kamarády. Pokud nějaký jednotlivec neustále narušuje harmonii skupiny nebo způsobuje více problémů, než je skupina ochotna unést, je právem skupiny takového jednotlivce vyloučit z jeho další přítomnosti ve skupině.
A jako vůdci novopohanských skupin, máme další povinnosti a závazky: Musíme si všímat činů našich členů a hostů, abychom si rušivého chování všimli dříve, než bude pozdě. Musíme pozorně naslouchat slovům lidí z našich skupin, kterým věříme, protože se nám mohou pokoušet jemně poukázat na buřiče. Musíme se ze všeho nejvíce snažit o to, abychom byli spravedliví a otevření, abychom chybně neoznačili osobu jako buřiče jenom proto, že nesouhlasí s určitým postupem či rozhodnutím, či protože nevychází s jiným jednotlivcem. A nakonec, když jsme přesvědčeni, že jistá osoba je doopravdy „plevelem,“ musíme jej pohotově a rozhodně odstranit z naší zahrady.

Text je převzat ze stránky http://www.adf.org/ a podléhá níže uvedeným pravidlům copyrightu.

 


 

Disclaimer

 

Ar nDraiocht Fein: A Druid Fellowship, Inc. (henceforth
referred to as „ADF“), shall not be responsible for any errors or
omissions contained at this web site, and reserves the right to make
changes without notice. Accordingly, all information is provided „AS
IS“. In no event shall ADF be liable for any damages whatsoever,
including but not limited to special, indirect, consequential, or
incidental damages, or damages for lost profits, loss of revenue, or
loss of use, arising out of or related to the ADF web site or the
information contained in it, whether such damages arise in contract,
negligence, tort, under statute, in equity, at law or otherwise.

Copyright

All forms of information contained within the ADF web site,
including but not limited to text, images, sounds, and movies, is
copyright and all rights are reserved. The copyright and all rights
are retained by individual authors as noted, or if no author is given,
ADF itself. Similarly, and with respect to „Disclaimer“ above,
information provided by a specific individual(s) for presentation on
the ADF web site constitutes the views, attitudes, and opinions of
that individual alone unless otherwise stated, and does NOT
necessarily reflect the views, attitudes, and opinions of ADF itself.
Except as otherwise indicated, any person is hereby authorized to
view, copy, print, and distribute information contained on the ADF web
site subject to the following conditions:

1. The information may be used for informational, non-commercial
purposes only.

2. Any copy of the information must include this copyright notice.

3. ADF reserves the right to revoke such authorization at any time,
and any such use shall be discontinued immediately upon notice from
ADF.

Rights to reproduction of any information contained within the
ADF web site beyond these conditions must be secured in writing from
the individual author(s) of the informtion if applicable, or the
Scribe of ADF where no such authorship information is available.

Zdroj obrázku http://www.adf.org/about/leaders/bardd-dafydd/

Máte co dodat? Zanechte nám komentář!

XHTML: Můžete použít následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>