• Subcribe to Our RSS Feed

O kletbách

Čec 7, 2016 by     Žádné komentáře    Rubrika: Nezařazené

O kletbách – co to vlastně je a jak se s nimi úspěšně vypořádat

Když čtete na internetu nejrůznější články, návody či jen zkušenosti některých pisatelů, začnete mít pocit, že každý druhý kolem vás je strašlivý černokněžník, který nedělá nic jiného, než jen proklíná své okolí. Je to samozřejmě hloupost.

Jestliže definujeme magii jako působení změny v realitě v souladu s vůlí sesilatele, pak kletba je vědomé působení změny v realitě v souladu s vůlí sesilatele za účelem způsobit újmu terči kouzla.

Mnoho z toho, co se při zběžném pohledu jako kletba jeví, je jakási „špína“, kterou na sebe necháme navrstvit. Může to být špína, která je způsobená nekontrolovanými a většinou i necílenými emocemi okolí (typické třeba pro stresující cestování v MHD). Dokonce i některá přírodní místa či bytosti (víly, duchové, božstva) mají takové vlastnosti a energii, které možná nejsou prvoplánově zlovolné, ale prostě neprospívají zdravému lidskému životu – např. močály s hmyzem přenášejícím horečnatá onemocnění, v šamanském pojetí duchové nemocí či nočních můr, duchové špíny, toxického odpadu apod.

Proti těmto necíleným projevům se lze úspěšně bránit stejným způsobem jako proti hmotné špíně a infekci – preventivní hygienou. Existují jednoduchá a efektivní cvičení na základní očistu těla, mysli i duše, příbytku i předmětů. Očistné koupele s bylinami a magickými oleji jsou nejen účinným ale i příjemným postupem. Podobnou roli hrají i očistné kůry z čajů nebo půsty. Také sabaty Kola roku mají jako součást rituálních oslav mimo jiné i očistu. Je to vlastně jakýsi ekvivalent umývání si rukou mýdlem, pravidelného sprchování a výměny spodního prádla.

Trošku složitější situace nastává, když na vás sice ulpívá „špína“ mimovolných emocí, které se ale týkaly konkrétně vás. Příkladem je škodlivá energie po hádce se sousedkou, kdy vaše sousedka sice vědomě nečarovala, ale jasně jste to byli VY, kdo byl terčem její zloby či nenávisti. Škodlivá síla se v tomto případě často liší v závislosti na síle vůle nebo emocí sesilatele.

Tady už nemusí základní očista stačit. Stává se – obzvlášť třeba při vleklých sousedských sporech – že se energie (která vlastně ani není magií v pravém slova smyslu, protože zde chybí vědomý prvek sesilatele) opakovaně vrací, ulpívá na méně přístupných místech, kumuluje se a negativně ovlivňuje síly nebo procesy. U těchto druhů záškodných sil se často stává, že dlouhodobě zrají, mohou se nést i přes několik generací. (Dodnes můžeme místy na venkově vysledovat stopy např. tzv. „válek selských rodů“, které s sebou nesou „kletby“ přenášené pokrevní linií.) Tady bývá na místě vytvořit si aktivnější ochranu – povolat ochránce, nastavit dlouhodobě aktivní čistící kouzlo a ideálně eliminovat zdroj.

Pravá kletba je, jak jsem zmiňovala dříve, vědomé způsobení změny v realitě v souladu s vůlí sesilatele za účelem způsobit újmu svému terči. A to je leckdy skutečný problém. Je-li kletba tak říkajíc „usazená na osobě“, je pro danou osobu prakticky nemožné ji ze sebe úspěšně odstranit, i když si to nějakým způsobem uvědomí. Zde nastupuje nutnost vyhledání odborníka, kvalitního čaroděje/čarodějnice.

První velkou překážku představuje samotné fungování kletby. Na rozdíl od tolik populárního zobrazování prokletých předmětů, kletby se mohou sice navázat na hmotný předmět, ale ten slouží jen jako nosič. Ve skutečnosti kletba ovlivňuje osobu jako takovou. Způsobí, že je uvězněná v sebedestruktivních vzorcích chování, které si prostě neuvědomuje, ovlivňuje její postoje, názory, způsob myšlení a rozhodování, dokonce i vyšší pravděpodobnost nehod a špatných odhadů rizik. Postižená osoba si prostě neuvědomuje, že je prokletá.

Druhou velkou překážkou při odstraňování kletby je osoba sesilatele. Z podstaty kletby je zřejmé, že ji sesílá člověk, který o magii něco ví. Do hry proto vstupují faktory jeho znalostí v magii, jeho síla a v neposlední řadě i propracovanost kletby. U skutečně znalých čarodějů se může stát, že kletba s sebou nese několik vrstev, působí zpočátku velmi pomalu, nakazí celé okolí a až pak se projevuje, když je mnohem obtížnější ji z člověka vykořenit. Některé kletby mohou mít pojistku, latentní kletbu, která se spouští až v okamžiku, kdy se ta první odstraní. Některé kletby jsou vázány na krev a pokrevní linii a mohou se i dědit. U obzvlášť propracovaných kouzel se kletba může odrazit i na osobě, která ji odstraňuje.

To je i důvod proč ne všichni čarodějové umí a chtějí kletby řádně odstraňovat a také proč odstranění kletby je náležitě zpoplatněno u profesionálních čarodějů.

Máte co dodat? Zanechte nám komentář!

XHTML: Můžete použít následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>