• Subcribe to Our RSS Feed

Malý rituál Brigity trojného plamene

Úno 3, 2009 by     Žádné komentáře    Rubrika: Články

Vytvořilo Společenství Brigity trojného plamene

Motto:
Buď zdrojem síly našich posvátných kotlů, Brigito, prosvětli naši cestu. Buď ohněm inspirace v naší hlavě, plamenem v našich srdcích. Ohřívej a proměňuj naše svátostné pokrmy. Zlé mocnosti temnot zažehnej Brigito svým mocným světlem….

bridget

Popis rituálu:
Jedná se o malý Brigitinský univerzální vnitřní okružní rituál, spojený s modlitbou a přípravou svátostiny. Je vhodný spíše pro jednotlivce, anebo menší skupinky. Vlastní rituál provádí jednotlivec, skupina se zapojuje slovem, po přípravě svátostiny ostatní přistupují do kruhu. Možno spojit se zpěvem a nebo tancem, podle dohody.

Potřeby:
K malému vnitřnímu okružnímu rituálu budete potřebovat prostor v místnosti, kulatý stolek, kotlíkové fondue, náplň do hořáku, čtyři svíce, sirky, 1 pivo,koření podle chuti, křídu (provázek) a doplňky ke kulatému oltáři podle vlastního výběru a vkusu. Svěcenou vodu, nádobku, košťátko. Na sebe vhodný oděv. Doporučuje se bílá, zlatá, a nebo vám vyhovující světlé barvy se zlatými anebo bílými doplňky.

Příprava:
Vyberte si pro realizaci rituálu vhodný a vám vyhovující prostor ve vašem bytě. Měl by být světlý, pozitivní a mělo by do něj čistým oknem proudit denní světlo. Doporučujeme, ukliďte jej.
Utvořte si ve středu místnosti prostor pro obřadiště. Místnost celou vykropte svěcenou vodou.
Na podlahu namalujte kruh o průměru cca dva metry (křídou, nebo z provázku, což je lepší na koberci…), se vstupem z východu a doprostřed kruhu umístěte kulatý stolek – oltářík.

Na stolek možno dát vhodnou pokrývku podle vašeho uvážení. Středem celého oltáře by měl být kotel. Okolo něho dejte čtyři svíce a to tak, abyste mohli snadno ke kotlíku až budou hořet. Na oltářík můžete dát i další doplňky, např. obrázek Brigity, kameny do kruhu, květiny atd…
Je třeba ovšem myslet na to, že všechny doplňky by měly být pozitivní a symbolizovat dobro a světlo!
S výsledkem aranžmá oltáře byste měli být spokojeni. Základním uspořádáním je kruh čtyř svící (každá symbolizuje světovou stranu) barevně a tvarově podle vašich představ. Neměla by chybět zlatá (žlutá) a bílá svíce, barvy Brigity, centrem oltáře je potom kotel (fondue), kde dochází k ohřevu (transmutaci) a proměnění kvašené ambrosie – piva v požehnaný nápoj za účasti živlu –ohně. Pakliže máte na stolku tkaninu, doporučuji pod fondue kulatou dřevěnou podložku. Pod svíčky také. Umístění ostatních doplňků je na vás, je třeba ale dbát nato, aby vám nepřekážely při obřadu.
Bezpečnost: buďte opatrní při práci s ohněm v místnosti.

Situace:
Rituál začíná v uklizené, čisté a vykropené místnosti, kde uprostřed je kruh a uvnitř kruhu oltář. Celá kompozice je postavena tak, aby středem oltáře – kotlem – procházela pomyslná „axis mundi“ obřadního prostoru.
Na sobě máte vhodný oděv.
Je vhodné si k obřadu přizvat přátele, ale není to podmínkou….

Před obřadem:
Sejděte se doma s přáteli, nebo se připravte sami (pro názornost v tomto textu uvedeme jednoho obřadníka a tři účastníky).
Pohovořte s přáteli, pozitivně, ukažte jim prostor, proveďte decentní duchovní očistu a pozitivně se nalaďte.
Protože kněžiště i oltář máte již připravené, zkontrolujte, že hořák fondue je naplněný vhodnou a doporučenou topnou látkou a po ruce máte sirky.
Bezpečnost: Zkontrolujte, že aranžmá je postaveno logicky tak, aby nedošlo k požáru nebo popálení. Během obřadu dodržujte pravidla bezpečnosti při práci s otevřeným ohněm . (Doporučujeme – pověřte jednoho ze svých přátel, aby v případě nehody měl po ruce nádobu s vodou, plný Co2 sifon, nebo malý hasicí přístroj. Manipulujete totiž s otevřeným ohněm v místnosti.)
Na oltář postavte láhev s pivem a otvírák anebo pivo před obřadem nalijte do kotlíku fondue.
Na oltář dejte směs koření, kterou přidáte do horkého piva podle chuti. (doporučujeme např. skořici)
Domluvte se s přáteli na textech Brigitinských modliteb, secvičte si je, anebo, záleží na vás, účastnících, jak si obřad zorganizujete.

Nezávazný příklad:

Obřad:
Celá skupinka (jednotlivec) vstupuje do místnosti. Obřadník vstupuje do kruhu, účastníci se shromáždí opodál.
Vstupní modlitba:

Brigito, jsi světlem světa.
Vytvořil Amairgil

Brigito, jsi svatá, jsi světlem světa,
s Tebou k nám záře z nebes přilétá,
naše srdce zahřívej, kojná Mabona,
svým mlékem živila jsi Boha Syna,

Prosíme Tě o přítomnost v našem kruhu… (odpovědi účastníků)

Brigito jsi trojjediná, síla Plamene,
zahřej nám srdce, duchem pramene,
poháněj prosím náš kotel proměny,
silou buď, co nás v dobrém přemění.

Prosíme Tě o přítomnost v našem kruhu…

K obřadu zveme Tě Brigito prosbou,
k Tobě voláme Brigit naší modlitbou,
bychom pili živého ducha prsů Tvých,
vyslyš hlasům nás života potřebných.

Prosíme Tě o přítomnost v našem kruhu…

Zažehování ohně:

Obřadník rozškrtne zápalku, provolávaje,začíná zapalovat svíce… Doporučujeme po směru hodinových ručiček a obejít při tom dokola celý kruh (nezávazně)

Provolání:

Jako by zažehla sama Brigit
Vytvořil Amairgil

Zažehuji oheň, jako by ho zažehla sama Brigita, (1.svíce)
Světlem svým svatým Ona nás v kruhu přivítá, (2. svíce)
Z náruče tmy nás světlem vyvede, v kruhu svítá, (3. svíce)
Ona je nám všem pohanům jiskra Beránka vyjitá. (4. svíce)

Přivítání:

„Buď přivítána Brigito svatá, buď přivítán bratře ohni“.

Požehnání:

Obřadník obešel kruh, zapálil svíce, zastaví se a rozpřáhne ruce k požehnání:

Požehnání svaté Brigity
Vytvořil Amairgil

Žehnej nám Brigito trojného plamene,
rozehřej srdce, která jsou z kamene,
jako jsi vytryskla v Kildare z pramene.

Zažehnutí kotle:

Obřadník zažehne plamen pod kotlem fondue. Provolává:

Buď přeměnou v našich kotlích
Vytvořil Amairgil

Buď přeměnou v našich kotlích,
přines požehnání vodě. (odpovědi účastníků)
Pramatko posvátného kvasu piva,
přines požehnání Matce Zemi.
Stůj při plameni v našich hořácích,
přines požehnání ohni.
Buď tajemství co se v kvasu skrývá.
přines požehnání vzduchu.
O to Tě prosíme.

Staň se. (odpověď účastníků)

Vaření posvátného piva v kotli zrodu:

Obřadník vezme koření a obcházejíce kruh, jej sype do kotlíku. Při tom provolává:
„Mísím v kotli zrození, jako by mísila sama Brigit.“
Pivo uvede do stavu těsně před varem. Potom obřadník zdusí hořák. A přednese:

Brigit ochránkyně domácího ohně
Irský tradicionál

Přikryji ohniště,
jakoby jej přikryla chůva Brigit,
Svaté jméno Chůvy.
Nechť je na ohništi.
Nechť je na kotlíku.
Nechť je na celé domácnosti.

Proměna piva:

Po zdušení ohně po kotlem obřadník uchopí opatrně kotlík (popř. celé fondy), pozdvihne jej a pronese:

Dar Matky Země
Vytvořil Amairgil

Buď požehnána Matko Země,
toto je svatý dar z tvého sémě,
z Kotle zrození nám všem daný.

Hle krev Matky Země proměněná,
Blahoslávou Brigit v kotli uvařená,
Trojným plamenem je požehnaná.

Uvařili jsme pivo pramatky Brigit,
Dar kvasu známý z věků počátku,
Země! to činíme na Tvou památku.

Přijetí daru:

Po pozdvihnutí a pronesení obřadník položí kotel zpět na oltář a pozve účastníky do kruhu.

„ Pojďte. Zde je Kotel zrození posvátného piva plný, toto je krev a dary Matky Země, pojďte a pijte z něho všichni.“

Účastníci se shromáždí v kruhu. Obřadník se napije jako první, poté kotlík putuje do kruhu mezi účastníky, dokud není pivo dopito.
( pakliže jsou účastníci nezletilí, nebo abstinují, doporučujeme pivo nechat projít varem. Alkohol vyprchá. )

Závěr:
Obřadník uloží kotel na místo a pronese:

„Děkujeme Ti Matko Země za tvé dary, Bohem rozhojněné, Brigit proměněné a skrze Syna nám dané.“

Závěrečná modlitba:

Obřad skončí závěrečnou modlitbou:

Modlitba k Brigit
Na motivy Irského tradicionálu
Vytvořil Amairgil

Modlíme se k Brigitě každý den,
ať oheň a plamen nespálí nás jen,
ať zůstaneme vodou nepohřbeni,

mečem ni kopím neskoleni,
nižádným pánem nezhaněni.

Ptáci ať zpívají pro nás jen,
skot ať bučí pro nás všechen,
hmyz ať bzučí pro nás jen,
ať božími anděly zůstáváme ochráněni.
Tvůj oheň Brigito…
…. nechť v srdci máme každý den.

Ukončení obřadu:

„Děkujeme Ti Brigito za účast při našem obřadu. Modleme se: Nechť Bůh přijme oběť svého kruhu“.

Odpověď: „Staň se!“

Obřadník poděkuje shromážděným účastníkům za účast na rituálu a rozloučí se.

Konec.

Doporučení:

Je na obřadníkovi a účastnících, jestli zvolí statičtější a nebo dynamičtější podobu obřadu,
jestli ho doplní hudbou, tancem v kruhu a nebo zpěvem.

Zdroj obrázku http://www.ilcerchiodellaluna.it/central_ENGdee_Brigid.html

Máte co dodat? Zanechte nám komentář!

XHTML: Můžete použít následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>