• Subcribe to Our RSS Feed

Dvě nohy příšery

Úno 3, 2009 by     Žádné komentáře    Rubrika: Články

Autorkou článku je Starhawk

Otázka: Který „ismus“ je v Americe více zavedený, sexismus nebo rasismus? Který může oslovit náboženství?

starhawk4

Který „ismus“ je více zavedený? Sexismus a rasismus pracují dohromady. Jsou jako dvě nohy příšery, pochodující v souladu, zadupávající náš soucit, naše ideály a naši svobodu pod svými chodidly. Náboženství, pokud chce být sílou lásky a rovnoprávnosti, musí oslovit obojí.

Každý „ismus“ označuje určitou skupinu lidí jako „ty rozdílné“ a přiznává jim nižší hodnotu, omezuje jejich svobody a cíle, o které mohou usilovat, a zanechává je přístupné k zneužívání a, v některých případech, vyhlazení.

V náboženství Bohyně vidíme božství jako vnitřně příslušející každé lidské bytosti. Každý z nás má neodmyslitelnou hodnotu, která nemůže být spočítána, odepřena nebo srovnávána s hodnotou jiných. Když omezíme jedné části lidské rasy plnou účast ve společnosti, omezujeme tím naši kolektivní inteligenci a potenciál.

Ve své knize „Ženy, rasa a třída“nastiňuje Angela Davis jak sexismus a rasismus podporují jeden druhého. Mýtus o panenské bílé ženě ohrožené tmavými, sexuálně poblázněnými bývalými otroky ospravedlňuje jak násilí proti černým mužům, tak kontrolu bílých žen. Ženy dominantní rasy se smířily se svou podřízenou rolí ze strachu z únosu a sexuálního násilí, a svým nadřazeným statutem ve srovnání s černochy. Muži z utlačovaných ras mohou zotročit své skloněné ego svou nadřazeností ženám. Barevné ženy, oběti dvojité diskriminace, byly vyzvány k tomu, aby vynaložily nesmírnou sílu a odvahu jen k přežití a úsilí uživit své rodiny.

Když je duch odštěpen od přirozenosti, když je Bůh odstraněn z tohoto světa, pak se tento svět a vše, co s ním spojujeme stává znehodnoceným: tělo; to, které přináší na tento svět život;země, která udržuje život; a temnota, barva půdy a lůna. Duch, světlo, čistá mysl, intelekt, mužnost a oddělení od těla jsou viděny jako Bohu bližší. Uvnitř tohoto rozštěpeného vesmíru pošpiňujeme ženy, barevné a ty, kdo pracují se zemí, kdo ořou půdu, uklízí nepořádek, vychovávají děti fyzicky udržují život.

Nemohu mluvit za jiné tradice, ale pro mě, jednou z výzev spirituality Bohyně je ukládat posvátné zpět do světa, uzdravit to rozštěpení a mluvit za hlubokou hodnotu každého z nás a za přirozený svět, který udržuje život. Když tak činíme, jsme též vyzýváni k práci proti sexismu, rasismu a všem dalším formám diskriminace, k oslavě jiskry posvátna v každé lidské bytosti a k vytvoření světa, kde může každý plně ztělesnit božské možnosti našeho bytí.

(Originál je na webových stránkách http://www.washingtonpost.com/, pro jehož projekt On Faith Starhawk píše články).

Zdroj obrázku http://www.targetofopportunity.com

Máte co dodat? Zanechte nám komentář!

XHTML: Můžete použít následující tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>